test2

W pracach Kamila Jakóbczaka pojawiają się fantazyjnie uwikłane zwoje motywów florystycznych, na tle których wyłaniają się wyraziste postacie. Natura ukazana w obrazach jest jakby poddana filtrom odpowiadającym nowoczesnej technologii - wyidealizowana, nieskazitelna, o jasno określonej formie i hipnotyzującej, intensywnej barwie. Motywy w obrazach są ujęte w sposób daleki od rzeczywistości, a jednak stworzone tradycyjnymi technikami malarskimi.